Interview AT5 over de Vluchthaven

Eind november bood de burgemeester van Amsterdam 6 maanden opvang in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat voor de 159 bewoners die zich in april 2013 hadden geregistreerd bij Vluchtelingenwerk.

AT5 maakte hierover een nieuwsitem met video waar Yoonis uitgebreid aan het woord komt over dit aanbod.

http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes 

“De vluchtelingen reageren verheugd op het aanbod van Van der Laan. Volgens hen is het belangrijk om in rust aan de toekomst te kunnen werken. Ook mogen ze vrijwilligerswerk gaan doen, of een stage lopen. Osman, één van de vluchtelingen, stelt dat de stad met het gebaar ‘haar barmhartige kant zien’.”

 

Ronde tafelgesprek over het Asiel- en Vreemdelingenbeleid in de Tweede Kamer

Rondetafelgesprek over het asiel-en vreemdelingenbeleid in de Tweede Kamer

Donderdag 7 November 2013 was er een ronde tafelgesprek over het asiel- en vreemdelingenbeleid in de Tweede Kamer georganiseerd.

Op deze pagina tref je  een uiteenzetting aan van wat er tijdens de eerste drie blokken is gezegd. Het eerste blok behelsde het landenbeleid, het tweede blok gemeentelijke opvang en het derde blok  opvang en terugkeer.

Yoonis Osman Nuur was uitgenodigd om namens Wij Zijn Hier te spreken.

tweedekamer5